Blog

  • Kontaktujte nás

Cenová ponuka

*Souhlas se spracováním osobních údajů.

Smlouva o zpracovani osobnich udaju CZ/Eng

Česká republika dostatečně nečerpá přidělené dotace

Z objemu dotací určeného pro programové období na léta 2014-2020 bylo České republice ze strany Evropské unie dosud vyplaceno pouze 30 % z jeho celkové výše, což odpovídá částce přibližně 186 miliard korun. Problém však není na straně EU. ČR totiž nedokázala peníze použít na rozsáhlejší a dlouhodobější finanční projekty. Přesněji řečeno takové projekty chybí. Typickým [...]

Česká ekonomika je zdravější než se může zdát

Navzdory posledním zprávám o navyšujícím se schodku státního rozpočtu pro rok 2019 lze obecně říci, že státní rozpočet České republiky patří z hlediska svého stavu k těm nejzdravějším v rámci Evropské unie. Míra zadlužení oproti výši HDP se tak snižuje, což dává státu možnost snižovat daně a více investovat do jeho rozvoje.  Do budoucna se chce stát zaměřit [...]

Státní rozpočet zaznamenal nejhorší výsledek od roku 2014

money

Výše schodku státního rozpočtu ke konci září roku 2019 činí zhruba 21 miliard korun, což odpovídá nejhoršímu výsledku od roku 2014. Přitom ještě v loňském roce 2018 byl státní rozpočet ziskový, a to s přebytkem přibližně 16,8 miliardy korun. Příčinou tohoto stavu je skutečnost, že česká ekonomika roste pomaleji, než jak vláda očekávala, v kombinaci s loňským plošným navyšováním [...]

Češi budou podléhat digitální dani

telephone-586266_1920

Francouzská digitální daň velmi podráždila Donalda Trumpa. Stěžoval si, že je daň stanovena proti výlučně americkým společnostem. Za zmíněná opatření také americký prezident slíbil odvetu. Tato daňová „válka“ mezi Francií a USA zřejmě ještě nějakou chvíli potrvá. Na situaci zareagovala i Evropská unie skrze zavedení směrnice, která přikazuje členským státům její implementaci tak, aby byla [...]

USA v boji proti digitální dani

Spojené státy americké se v posledních měsících nejednou ostře ohradily proti daňové a celní politice jiné suverénní země. V současné době lze na mezinárodní scéně pozorovat napětí např. mezi USA a Čínou. Mezi nové obchodní „oponenty“ se však v poslední době zařadila také Francie skrze zavedení tzv. digitální daně. Vzhledem ke skutečnosti, kdy Spojené státy obviňují Francii z toho, [...]

Offshore společnosti | Parker & Hill