Blog

  • Kontaktujte nás

Cenová ponuka

*Souhlas se spracováním osobních údajů.

Smlouva o zpracovani osobnich udaju CZ/Eng

Velká Británie bude poskytovat zvýšené „investiční kapesné“ až do roku 2022

Investiční kapesné

Velká Británie pravidelně poskytuje svým podnikům, které investují do kapitálu v podobě provozoven a strojního vybavení, takzvané roční investiční kapesné (annual investment allowance). Tímto ročním investičním kapesným se rozumí částka 200.000 GBP, které si mohou podniky odečíst z daní. V rámci snahy o podporu přežití vlastní ekonomiky, zasažené následky pandemie Covid-19, byl pro tento rok onen dvousettisícilibrový limit [...]

Cenné papíry držené déle než 3 roky už si nemohou být jisté osvobozením od daně z jejich prodeje

daně a akcie

V rámci daňového balíčku pro rok 2021 se poslanci zabývali mj. i zdaněním prodeje cenných papírů. Současná zákonná úprava stanoví, že je možné se dani z prodeje cenných papírů vyhnout. K dosažení daňového osvobození je třeba, aby cenné papíry byly tím samým vlastníkem drženy alespoň tři roky. Podle nové úpravy, která nyní čeká na schválení senátem, se prodeje [...]

Kypr poskytne podnikům splátkový kalendář na daň z přidané hodnoty

Kypr daňové úlevy

Kyperská finanční správa přistoupila k dalšímu opatření, které má za cíl pomoci podnikům, jejichž příjmy utrpěly škody kvůli pandemii Covid-19. Původní opatření spočívalo v posunutí data splatnosti DPH v těch případech, kdy byla daň splatná v dubnu, květnu nebo v červnu 2020. Daň splatnou v těchto měsících mohly podniky zaplatit až v listopadu a současně se vyhnout pokutám za pozdní zaplacení a [...]

Britské panenské ostrovy budou v roce 2021 zvyšovat efektivitu správy daní, ne jejich sazbu

Britské panenské ostrovy

Ministr financí Britských panenských ostrovů vydal oficiální prohlášení k rozpočtu BVI na rok 2021. Jeho cílem v následujícím roce nebude vybrat více peněz kvůli zvyšování daňových sazeb. Prioritou ministerstva financí pro rok 2021 bude totiž urychlení přechodu na elektronickou správu daní. Vláda BVI si od systému slibuje především snadnější zachytávání daňových úniků a celkově zefektivnění výběru daní. [...]

Malta si ponechá příznivou vstupní hranici pro registraci subjektů k DPH až do roku 2024

Malta 2020

Podle článku 287 evropské směrnice o dani z přidané hodnoty je Malta spolu s několika dalšími státy oprávněna k odklonu od obecného pravidla o registraci k DPH.  Toto pravidlo umožňuje Maltě podporovat své drobné podnikatele tak, že jsou povinni se k DPH registrovat až od určitého minimálního ročního příjmu. Konkrétně jde o částku 37.000 EUR ročně, pokud se drobný podnikatel [...]

Offshore společnosti | Parker & Hill