Prohlášení vlastníka

  • Kontaktujte nás

Cenová ponuka

*Souhlas se spracováním osobních údajů.

Smlouva o zpracovani osobnich udaju CZ/Eng

Bytové domy jsou dnes často ve vlastnictví jedné osoby a bytové jednotky v domě formálně neexistují jako samostatné věci v právním smyslu. Tento stav se může ukázat jako nepraktický či neekonomický zejména v situaci, kdy má vlastník zájem např. prodat jen některé bytové jednotky. Samostatná jednotka má totiž zpravidla výrazně vyšší tržní hodnotu, než „pouhý“ podíl na budově, ač často spojený s výlučným právem užívání konkrétního bytu.

Proto je v současné době trendem tzv. rozdělení bytových domů na samostatné bytové jednotky, které lze následně prodat jako samostatný byt. Prodej bytu je pro potenciální kupce snadněji uchopitelný a tudíž i pocitově méně rizikový.

 

Naše služby

Má-li být bytový dům formálně rozdělen na bytové jednotky jako samostatné věci v právním smyslu, je nezbytné tyto jednotky vymezit tzv. prohlášením vlastníka. Děje se tak buď již při výstavbě bytového domu, který je do katastru nemovitostí následně zapsán jako dům se samostatnými jednotkami, ale i v případě rozdělení domu již zapsaného do katastru nemovitostí jako jeden celek na samostatné jednotky.

Dům je nezbytné právně rozdělit na bytové jednotky a tento právní stav zapsat do katastru nemovitostí. Okamžikem zápisu (vkladu) do katastru nemovitostí je dokončen proces vymezení bytových jednotek v domě.

Za účelem dosažení tohoto stavu je nezbytné vypracovat tzv. prohlášení vlastníka budovy, jako dokument, kterým vlastník nemovitosti určuje, jaké má být vnitřní uspořádání nemovitosti. Vlastník v tomto dokumentu vymezí samostatné prostory o určité podlahové ploše a dispozici. Je-li vlastníků více, stanoví v prohlášení vlastníka, jaké bude po vkladu do katastru nemovitostí vlastnické rozdělení jednotek v budově.

Vlastníci jednotlivých jednotek musí mít vymezen určitý podíl na společných částech bytového domu a na pozemcích, na nichž stojí budova. Prohlášení vlastníka se tak opírá o přesné vyměření podlahové plochy těchto jednotek a jednotlivých místností geodetem. Následně se v poměru podlahových ploch stanoví vlastnický poměr na společných částech.

Naše společnost Vám poskytne vysoce kvalifikované služby v uvedené oblasti. Zajistíme pro Vás právní služby nejvyšší úrovně prostřednictvím advokátů specializujících se na tuto oblast práva, kteří vypracují prohlášení vlastníka respektující specifika každé jednotlivé budovy. Současně zajistíme služby geodetické kanceláře, která profesionálně zaměří bytové jednotky v domě. Následně pro Vás zajistíme bezproblémový vklad nových bytových jednotek do katastru nemovitostí.

 

Vlastnictví nemovitosti

Bytový dům může být v případě rozdělení na jednotky v majetku mnoha vlastníků jednotlivých bytových jednotek, kteří společně vlastní i tzv. společné prostory budovy a pozemky. Zákon v takovém případě ukládá vlastníkům založit tzv. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) v domě, které zajišťuje právě správu a obhospodařování domu jako celku. Právní úprava SVJ je obsažena v platném občanském zákoníku.

Bytový dům jako celek je rovněž velmi často jako celek ve vlastnictví jedné právnické osoby, ať již společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, či (bytového) družstva. Jednání těchto právnických osob je upraveno zejména v zákoně o korporacích a v občanském zákoníku.

Častým způsobem například v případě privatizace městských bytů, je privatizace prostřednictvím bytového družstva, jehož členové jsou společně schopni financovat koupi nemovitosti od státu či obce, a to i za případné pomoci v podobě bankovního úvěru, který následně družstvo splácí.

Naše společnost Vám ve všech shora uvedených oblastech nabízí své mnohaleté zkušenosti v oblasti zakládání všech druhů právnických osob včetně družstec, nastavení jejich vnitřního fungování a zajištění jejich běžného chodu ve vztahu k vlastnictví a spravování nemovitosti, to vše za kvalifikované účasti našich zkušených advokátů. Zároveň jsme připraveni Vám kdykoli poskytnout komplexní poradenství a nezávazné konzultace v dané oblasti. Rádi Vám podrobně a srozumitelně vysvětlí veškeré postupy při zakládání právnických osob, rozdělení nemovitostí a další otázky.

V případě Vašeho zájmu pro Vás zajistíme veškerý související právní servis při kterémkoli ze shora uvedených úkonů, a to včetně zajištění účasti notáře a advokátů v potřebném čase v sídle Vaší nemovitosti, tak aby vše proběhlo co nejvíce komfortní cestou.

Offshore společnosti | Parker & Hill