Sídlo společnosti

  • Kontaktujte nás

Cenová ponuka

*Souhlas se spracováním osobních údajů.

Smlouva o zpracovani osobnich udaju CZ/Eng

Sídlo společnosti je jedním ze základních zákonných požadavků v rámci založení společnosti. Zákon neumožňuje založit společnost bez sídla, tedy bez přesné adresy sídla společnosti. Ačkoliv se dle zákona rozlišuje založení společnosti a její vznik, přičemž lze při zakládání společnosti uvést do společenské smlouvy pouze obec, ve které bude společnost podnikat, při podání zápisu do obchodního rejstříku je nutné přesně specifikovat adresu sídla společnosti. Společnost tedy bez svého sídla nevznikne, resp. rejstříkový soud ji bez této povinné náležitosti nezapíše. Jak je patrné z tohoto textu, článek pojednává pouze o společnostech řídících se právním řádem České republiky, resp. se sídlem v České republice.

Reálné sídla

Dříve byly společnosti nuceny poskytovat adresu reálného sídla, tedy adresu, kde skutečně docházelo k dané obchodní činnosti společnosti, tedy kde byla například umístěna provozovna a kde byl umožněn kontakt s veřejností. Pro jisté druhy podnikání byl tento legislativní požadavek poměrně přísný, nicméně dnes již tato povinnost neplatí a společnosti či podnikající fyzické osoby jsou dle živnostenského zákona pouze povinny zveřejnit adresu sídla a v tomto prostoru umístit své viditelné označení, tedy název a identifikační číslo a dále na této adrese sídla zajistit přebírání pošty a korespondence.

Virtuální sídlo společnosti

Mírnější legislativa dala do jisté míry vzniknout virtuálním sídlům, což je kategorie do jisté míry specifická. Oproti klasickým sídlům společnosti sice tento druh sídel vyhovuje zákonným požadavkům, nicméně se jedná čistě o ad hoc řešení. Virtuální sídlo zpravidla znamená pouze poštovní schránku a označení prostoru názvem společnosti, resp. podnikatele. Ve skutečnosti však na této adrese nedochází k podnikání a často zde ani není možné získat jakýkoliv kontakt na zodpovědnou osobu či zaměstnance společnosti. Bohužel je tento způsob využíván v rámci nekalých obchodních praktik jako nástroj pro znemožnění kontaktu se společností, k zamezení reklamací či k neumožnění řádných úředních výkonů.

Poskytování sídel

Mimo klasických sídel společností, kde reálně probíhá provoz, tedy například v továrnách, kancelářích či obchodech je v souvislosti se sídly jako takovými nutné hovořit také o poskytování sídel pro podnikatele či společnosti k registračním účelům. Poskytování sídel je stále častějším podnikáním, které má však četná úskalí a je vhodné upozornit na možná rizika. Mnoho společností poskytuje sídla, často sice za velmi příznivé ceny, avšak s ohledem na poskytnuté služby se mnohdy nejedná ani o přímou úměru. Mnohdy jsou jako sídla poskytovány adresy bytů, kde je následně usídleno značné množství společností. Takovéto sídlo zcela jistě nepodpoří reputaci společnosti a vypovídají spíše o přinejmenším zvláštním přístupu majitelů těchto firem.

Oproti tomu existuje množství společností poskytujících sídla na prestižních adresách, ve vznešených prostorách či exkluzivních lokalitách. Často nejsou kupodivu ani tato sídla velmi drahá, avšak také zde je nutné vnímat celkový rozsah nabízených služeb. Mnohdy je poskytnuta pouze adresa, tedy umístění sídla a zajištění odebírání a přeposílání korespondence. Následné služby již možné nejsou a takovéto sídlo je toliko vhodné zpravidla pro prezentaci společnosti na webových stránkách či je snahou tímto způsobem zvýšit prestiž společnosti.

Je ovšem možné najít i sídla, kde bude nabídnuto více než pouze štítek se jménem společnosti a poštovní schránka. Rovněž v těchto případech se vyplatí vyhledat profesionálního partnera a využít celou možnou škálu nabízených služeb spojených s poskytnutím sídla. Mimo exkluzivní prostory na solidní adrese se jedná především o možnost využití kanceláří společně s vybavením pro každodenní činnost, což je klíčové především pro společnosti a podnikající fyzické osoby bez stálé provozovny či kanceláře. Reputaci společnosti takové sídlo zcela nepochybně podpoří a celkový dojem bude jistě mnohem lepší, nemluvě o praktických výhodách těchto sídel například při kontrolách z finančního či živnostenského úřadu.

Pokud máte zájem o poskytnutí virtuálního nebo reálného sídla, neváhejte nás kontaktovat.

Offshore společnosti | Parker & Hill