Balíček služeb Profesional

 • Kontaktujte nás

Cenová ponuka

*Souhlas se spracováním osobních údajů.

Smlouva o zpracovani osobnich udaju CZ/Eng

SPECIFIKACE KLIENTA:

 • malé a střední podniky
 • plátce DPH
 • aktivní podnikatelská činnost (i na mezinárodní úrovni)
 • počet dokladů 50 – 200 ks
 • zaměstnávání zaměstnanců
 • skladové hospodářství, výroba
 • vlastnící investiční majetek (hmotný, nehmotný, finanční)
 • využívání dotačních prostředků, grantů, atd…

POSKYTNUTÉ SLUŽBY V RÁMCI BALÍČKU PROFESIONAL:

  • vedení účetnictví (hlavní kniha, peněžní deník, knihy vystavených a přijatých faktur)
  • kontrola a zpracování externích účetních dokladů
  • zpracování interních dokladů
  • vedení skladové evidence
  • zpracování účetních reportů
  • vedení evidence majetku, účetní a daňové odepisování
  • zpracování přiznání k DPH a povinných příloh
  • zpracování kontrolního hlášení
  • daňové přiznání k DPPO
  • služby daňového poradce (celková daňová problematika)
  • účetní a daňové optimalizace
  • poradenství k aplikaci mezinárodního zdanění
  • zajištění veškeré elektronické komunikace s finanční správou

POSKYTOVÁNÍ ÚČETNÍCH SLUŽEB: 12,500 – 25,000 Kč/měsíc

Offshore společnosti | Parker & Hill