Daňové ráje

  • Kontaktujte nás

Cenová ponuka

*Souhlas se spracováním osobních údajů.

Smlouva o zpracovani osobnich udaju CZ/Eng

Daňové ráje (z angl. tax haven) je označení pro státy s příznivým daňovým prostředím. Jedná se o země či nezávislá území, kde je sazba daně buďto velmi nízká, nebo dokonce žádná. Především díky velmi nízkým daním jsou tyto státy častým sídlem mnohých společností i jednotlivců. Co se týká jednotlivých druhů daní, v nejčastějších případech se v souvislosti s daňovými ráji hovoří o nízké dani z příjmů, a to jak z příjmu právnických osob (korporátní daň), tak i z příjmu fyzických osob. Další v řadě je kapitálová daň, následují další druhy jako je daň z nabytí či převodu nemovité věci, které však oproti dříve uvedeným druhům daní nemají tak velký význam. Jsou to právě nízké či žádné sazby daní z příjmu, které z daňových rájů dělají velmi zajímavou destinaci pro podnikání či rezidenci.

Ačkoliv jsou nízké sazby daní silně motivujícím faktorem pro přesídlení do daňového ráje, nejedná se pouze o jediný důvod, proč mnozí daňových rájů využívají. Existuje množství dalších faktorů ovlivňujících preferenci lidí k využívání daňových rájů. Mimo uvedené nízké daně se jedná zpravidla o příznivé podnikatelské prostředí v podobě přehledné a efektivní legislativy a stabilního právního systému včetně vymahatelnosti práva, dále také o investiční programy či pobídky a v neposlední řadě také o otevřenost ekonomiky a přátelské investiční prostředí. Rovně tyto faktory činí z daňových rájů prostředí, kam míří čím dál více podnikatelů a společností.

Jak využít daňové ráje v podnikání

Pro mnoho lidí je daňový ráj synonymem pro podezřelé či dokonce pro nelegální aktivity. Je však potřeba důrazně upozornit, že daňový ráj je pouze označení území s příznivým daňovým systémem a využívání daňových rájů je tudíž naprosto legální. Je však nutné vnímat věci jaké skutečně jsou a nenechat se ovlivnit negativními informacemi ze stran mnohých zájmových skupin. Využívání daňových rájů je dnes velmi časté. Veřejností byly daňové ráje v minulosti vnímány spíše negativně, avšak dnes jsou všeobecně vnímány pozitivně, a proto se i velké globální společnosti netají, že mají sídlo právě v jednom z daňových rájů. Rovněž díky stabilní a zlepšující se ekonomické a geopolitické situaci daňových rájů, tedy jurisdikcí s výhodným daňovým režimem, roste jejich popularita i prestiž.

Jak bylo řečeno, s ohledem na vzrůstající renomé daňových rájů roste také počet společností i jedinců využívajících tyto jurisdikce k podnikatelským i rezidenčním účelům. V posledních letech roste také kapitál, který mají ve vlastnictví právě entity usídlené v daňových rájích. S ohledem na mnohé výhody plynoucí z těchto opatření je jednoznačně stěžejní výhodou o poznání menší množství finančních prostředků plynoucích do veřejných rozpočtů prostřednictvím daňové zátěže. Ačkoliv existuje množství poplatků, které jsou společnosti či jednotlivci v daňových rájích nuceni v rámci dané jurisdikce odvádět, nízké daně výrazně převyšují tyto poplatky a v celkových nákladech je daňově výhodná jurisdikce zpravidla mnohonásobně výhodnější co do celkových nákladů oproti ostatním státům.

Daňový ráj proti byrokracii

Mnozí si pod pojmem daňový ráj představují složitý systém, co se týká založení společnosti a její správy. Ve většině případů je obojí velice jednoduché a není na místě bát se byrokratických požadavků, jak je často zvykem v případě českých společností. Daňové ráje jsou jednoduchým a osvědčeným prostředkem ke snížení nákladů na podnikání. Pakliže máte zájem, kontaktujte profesionály na tuto oblast. Společnost Parker & Hill Inc. je tu pro Vás!

 

Offshore společnosti | Parker & Hill