Ready made společnosti

  • Kontaktujte nás

Cenová ponuka

*Souhlas se spracováním osobních údajů.

Smlouva o zpracovani osobnich udaju CZ/Eng

 

V souvislosti se zakládáním společností, nákupem společností, ale i v jiných oblastech podnikání se lze setkat s pojmem Ready made společnosti. Tohle slovní spojení lze volně překládat jako předzaložené společnosti. Toto do jisté míry vysvětluje podstatu Ready made společností, nicméně ke správnému pochopení tohoto pojmu je nutné podívat se na problematiku těchto společností komplexně.

Co se týká právních aspektů, jedná se o společnosti, které vyhovují legislativním požadavkům dané jurisdikce, tedy splňují všechny zákonné požadavky. Z hlediska českého prostředí se jedná o společnosti řádně založené, mající identifikační číslo, s plně splaceným základním kapitálem, s požadovaným personálním obsazením (dle typu společnosti) a se sídlem. Readymade společnosti se tedy v těchto aspektech zásadně neliší od ostatních obchodních společností.

Ready made společnosti vs. klasické společnosti

Podstatným rozdílem oproti klasickým společnostem je však fakt, že Ready made společnosti nejsou určeny k podnikání přímo po svém vzniku, avšak jsou určeny k prodeji zákazníkovi, který až posléze s těmito společnostmi podniká. Podstatou předzaložených společností je poskytnutí již založené společnosti zákazníkovi, který sám nemusí společnost zakládat, což obvykle trvá velmi dlouho a rovněž vyžaduje nemalé náklady. Využití, resp. nákup předzaložených společností nabízí efektivní možnost, jak rychle získat vhodnou společnost na podnikání bez administrativní a časové zátěže.

Ready made společnost je již založená, řádně zapsaná v obchodním rejstříku, a jako taková může okamžitě vykonávat obchodní činnost či se účastnit výběrových řízení apod. Je nutné zdůraznit, že společnost nemá žádné závazky a je výhradně určena k budoucímu prodeji. V případě potřeby je možné tuto společnost téměř okamžitě nakoupit a začít podnikat bez nutnosti zakládat společnost svépomocí. Je rovněž výhodné využít nákupu Ready made společnosti také v případech, kdy člověk nemá vlastní zkušenost se zakládáním společností a chce se vyvarovat možných omylů či zdlouhavého administrativního procesu při zakládání společnosti.

Předzaložené společnosti jsou tedy vhodnou alternativou klasického založení společností, nicméně nabízejí také četné výhody oproti zakládání nových společností. Lze si kupříkladu koupit již založenou společnost, která existuje i několik let. Tato společnost s jistou historií bude oproti nově založené společnosti splňovat kritéria pro účast ve veřejných zakázkách či jiných výběrových řízeních. Rovněž pro některé další činnosti se více hodí společnost již nějakou dobu existující, než společnost úplně nová.

Pro koho jsou určené?

Jak již bylo řečeno, předzaložená společnost, nabízí alternativu, ale i množství výhod ke klasickému založení nové společnosti. Je však nutné vědět, k jakému účelu je společnost potřeba. Ready made společnost bude jistě zajímavá pro zájemce o již existující společnost nebo pro potenciální uchazeče ve výběrových řízeních, kde je třeba, aby společnost již jistou dobu existovala. Je však vždy nutné spolupracovat s partnerem, který nabízí profesionální řešení a je schopen nabídnout komplexní služby. S Ready made společnostmi souvisí také další množství oborů a pro úspěšné podnikání je nutné orientovat se nejen v oblastech ekonomických, ale i právních a daňových. Pouze komplexní poradenství a podpora napříč těmito odvětvími může být efektivním nástrojem pro rozvoj Vašeho podnikání. Kontaktujte profesionály nejen na Ready made společnosti, kontaktujte Parker & Hill Inc.!

Offshore společnosti | Parker & Hill