Řízení offshore společnosti

  • Kontaktujte nás

Cenová ponuka

*Souhlas se spracováním osobních údajů.

Smlouva o zpracovani osobnich udaju CZ/Eng

Offshore společnosti jsou atraktivní alternativou klasických obchodních společností. Nelíbí se Vám prostředí pro podnikání v České republice? Využijte možnosti zahraničních destinací a přesuňte své podnikání do výhodnějších jurisdikcí. Jak založit offshore společnost? Jaké země jsou pro offshore podnikání nejlepší? Jaké jsou výhody offshore podnikání? Seznamte se s offshore společnostmi a související problematikou.

Offshore jurisdikce, nazývány také jako daňové ráje, jsou mimo jiné známé velmi výhodným daňovým systémem, vysokou úrovní anonymity a nižší byrokratickou zátěží. Právě od těchto stěžejních výhod se odvíjí nejčastější využití offshore společností – anonymita vlastnictví a daňové výhody.

Nejatraktivnějšími offshore státy jsou především evropské, především Lucembursko, Lichtenštejnsko, Nizozemsko, Monako či Kypr. Co se týká dalších světových offshore destinací, jsou populární zejména Seychely, Kajmanské ostrovy, Belize, Bahamy či Hong Kong.

Offshore společnost na míru

Založení offshore společnosti doporučujeme svěřit pouze specializované registrační agentuře. Pouze tak lze dosáhnout požadované kvality služeb. Existují dva hlavní způsoby, jak lze získat offshore společnost. Prvním je koupě již předzaložené, tzv. ready-made offshore společnosti. Dále je možné nechat si založit zcela novou offshore společnost podle vlastních požadavků. Založení offshore společnosti dle vlastních požadavků, tzv. na míru, odráží veškeré požadavky a přání klienta, a to nejen co se týká názvu. Naproti tomu při koupi již založené offshore společnosti je na klienta převáděna již existující offshore společnost. V rámci využití offshore společností dochází ke spolupráci se zahraničními subjekty. Nejčastějším použitím je využití offshore společnosti jako jediného společníka české obchodní společnosti.

Offshore společnosti – výhody nominee služeb

Během zakládání offshore společnosti je důležité zvážit obsazení výkonných orgánů. Mělo by odpovídat právním předpisům zemí, ve kterých hodláte podnikat. Některé státy totiž požadují, aby byl jednatel společnosti rezidentem daného státu. Dále je nutné vyvarovat se personální provázanosti podnikových struktur v případě daňové optimalizace.

Lze rovněž využít tzv. nominee služeb, spočívajících v dosazení určitých osob jako pověřených jednatelů či dalších orgánů. Tyto osoby pak vykonávají danou funkci a mohou být využity i ve více společnostech. Je nutné doplnit, že ve většině daňových rájů může být jako statutární orgán jmenována i právnická osoba.

Pomocí nominee služeb lze docílit vysoké úrovně anonymity vlastníků společnosti. Lze tak eliminovat například zvýšený zájem v případě angažmá ve veřejných funkcích či majetkovou provázanost různých subjektů.

Výhody offshore společností

Anonymita vlastnictví v daňovém ráji

Hlavní výhody offshore společnosti jsou uvedeny výše. Patří mezi ně především anonymita vlastnictví. Z praktického hlediska se jedná o to, že v obchodním rejstříku nebude možné dohledat Vaše jméno a adresa bydliště a spojit si jej se zahraniční (offshore) společností.

Ochrana majetku

Další nespornou výhodou je ochrana vlastnictví. Majetek společnosti může být snadno oddělen od majetku určeného k podnikání. Jedna offshore společnost tak může vlastnit majetek a další společnost může být určena k podnikání. V tomto modelu pouze podnikající společnost podléhá obchodnímu riziku. Při zakládání offshore společností je tedy nutné myslet na veškeré souvislosti.

Výhody daňového systému

Offshore společnost může být společníkem dalších společností. Odpadá tak daňová povinnost při prodeji podílů, rovněž dividendy jsou osvobozeny od daně. Daňový systém skýtá mnoho výhod a spolu se smlouvou o ochraně zahraničních investic je jedním z důvodů stále častějšího využívání offshore struktur.

Offshore společnosti | Parker & Hill