Sídlo

  • Kontaktujte nás

Cenová ponuka

*Souhlas se spracováním osobních údajů.

Smlouva o zpracovani osobnich udaju CZ/Eng

Sídlo je určeno pro všechny podnikatele (malé i ty velké), kteří nepotřebují mít ke svému podnikání stálou kancelář. Sídla se nabízejí jako vhodná řešení pro ty majitele, kteří jsou často na cestách, v zahraničí či nestačí z časových důvodů sídlo provozovat.

Mezi výhody virtuálního sídla patří především usnadnění s jeho provozem. Není potřeba odebírat elektřinu, kupovat vybavení a zajišťovat celkový provoz kancelářských prostor. Slouží jako efektivní první krok při založení či rozvoji společnosti v novém regionu. Neposlední výhodou je získání anonymity, neboť nebudete již muset uvádět sídlo společnost na Vašem trvalém bydlišti. Podomní obchodníci Vás nebudou oslovovat a při změně adresy provozovny nebude třeba žádat o změnu v obchodním rejstříku. To vše s přijatelnou cenou, zaručenou kvalitou a krátkou dobou, která vás bude dělit od začátku využívání služby.

Virtuální sídlo / Virtual office

Je taková adresa sídla, která je uvedená v obchodním či jiném rejstříku. Slouží jako kontaktní adresa pro orgány veřejné správy, popřípadě pro Vaše klienty. Na této adrese je pro Vaši společnost zajišťována administrativní správa spojena s přebíráním a přeposíláním pošty na adresu v časových intervalech podle Vašeho přání.

Je potřeba být fyzicky přítomen ve virtuálním sídle?

Ve virtuálním sídle není potřeba Vaší přítomnosti. Zákon uvádí, že sídlo společnosti zajišťuje skutečnou správu, avšak již neuvádí Vaši povinnou přítomnost. Stejně tak není jasně dané, že se veřejnost musí s právnickou osobou stýkat v místě sídla. K zajištění skutečné správy a dalších záležitostí s tím spojených jsme tu my.

Kdo může využít virtuální sídlo?

Toho sídlo je vhodné pro všechny velké i menší podnikatele, kteří nepotřebují mít stálou kancelář. Vyhovující jsou tyto sídla především pro podnikatele, kteří jsou často na cestách nebo v zahraničí a nejsou schopni časově sídlo zajišťovat. Hodí se i jako první efektivní krok při rozvoji společnosti v novém regionu či při založení zcela nové společnosti skrze aktuální nabídku námi nabízených služeb. Mnoho našich klientů využívá virtuální kancelář i z důvodu zajištění anonymity, kterou nabízí.

Co může virtual office podnikatelům přinést?

Rozsah služeb pro virtuální sídlo společnosti dokážeme přizpůsobit Vašim přáním a požadavkům vždy s nadstandartním servisem a se zaručenými výsledky. Nabízíme reprezentativní administrativní sílu, zabezpečení a podporu poštovních služeb a prestižní adresu sídla v Brně a v Praze. Takové sídlo poskytuje 100% pokrytí všech nároků kancelářské jednotky bez Vaší zbytečné práce a starostí se zárukou profesionálních služeb.

Fungování administrativního sídla

K získání administrativního sídla je potřeba souhlasu s umístěním sídla společnosti. Poté ve smluvních podmínkách si určíte rozsah služeb, které budete chtít využívat. Je možnost sjednat plnou moc na přebírání písemných zásilek našim pracovníkům. Ti pak mohou zajišťovat veškeré administrativní úkony, vedení poštovní knihy, přebírání doručené pošty a jejich přeposílání podle Vašich přání. Dále Vám můžeme poskytnout reprezentaci pro zastoupení před orgány státní správy na základě zvláštní plné moci.

Výhody externího sídla společnosti

Přední výhodou tohoto sídla je anonymita, kterou získáte. Díky tomu Vás nebudou již nadále oslovovat podomní obchodníci a nemusíte uvádět trvalé bydliště jako adresu sídla. V obchodním rejstříku nebudete muset žádat o změnu při změně adresy Vaší provozovny. Další výhodou je úleva od práce s provozem sídla společnosti – takový druh sídla nepotřebuje odebírat elektřinu, pořizovat vybavení či uklízet. To vše s téměř okamžitým využitím služby se zaručenou kvalitou a nízkou cenou.

CENÍK VIRTUÁLNÍCH SÍDEL

Praha

Žitná 10, Praha 2 – Nové Město, 120 00 – 12.000 Kč / rok

Makovského 19, Praha 6 – Řepy, 163 00 – 8.000 Kč / rok

Milady Horákové 75, Praha 7 – Holešovice, 170 00 – 12.000 Kč / rok

Světova 1, Praha 8 – Libeň, 180 00 – 8.000 Kč / rok

Cena služby zahrnuje:

Umožnění využití služeb sídla
Vyhotovení souhlasu s umístěním sídla od majitele nemovitosti pro potřeby obchodního rejstříku
Využití zasedacích místností a služby přebírání a přeposílání došle pošty na adresu

Offshore společnosti | Parker & Hill