Založení společnosti s.r.o.

  • Kontaktujte nás

Cenová ponuka

*Souhlas se spracováním osobních údajů.

Smlouva o zpracovani osobnich udaju CZ/Eng

Mezi nejjednodušší typy kapitálových společností patří především společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Právní úprava, dle které založení společnosti s.r.o. řídí, je zákon o obchodních korporacích. Přesněji to jsou ustanovení v paragrafu 105 a následující. V paragrafech 56 a následující pak nalezneme určitý základ, který je pro všechny typy obchodních společností stejný.  Ačkoli je společnost s ručením omezením v České republice tou nejrozšířenější společností, její založení doprovází zdlouhavý proces. K možnému zkrácení procesu bohužel v dnešní době nepřispívají nijak aktivně ani orgány státní správy, ať už se jedná o lhůty a rychlost vyřizování, tak ani drtivá většina zaměstnanců úřadů nejsou ochotni pomoci a poradit, jak dále postupovat.

Jak na založení společnosti s.r.o.

V první řadě je vyžadováno sepsání, uzavření a podpis společenské smlouvy. To je uskutečňováno formou notářského zápisu. Společenská smlouva musí obsahovat veškeré základní informace a ustanovení, která jsou nezbytná pro následný vznik společnosti. Požadavky, které musí společenská smlouva obsahovat, jsou k nalezení v zákoně o obchodních korporacích ve výše uvedených paragrafech.

Dalším krokem je složení základního kapitálu. Nejčastěji se k tomu volí forma vložení základního kapitálu na bankovní účet. Forma je již zapracována ve společenské smlouvě spolu s fyzickou osobou (dle smlouvy nazýván správcem vkladu), která je k tomu ustanovena.

K získání živnostenského oprávnění je potřeba navštívit živnostenský úřad, kde ohlásíte jako jednatel či jako osoba oprávněná na základě plné moci, živnosti, ve kterých budete podnikat. Při ohlášení živností, které nepatří mezi živnosti volné, jsou potřeba doložit dokumenty podle příloh živnostenského zákona (například doložení praxe, ustanovení odpovědného zástupce, apod.).

Blížíme se do závěru, kdy je potřeba vypracovat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Návrh se vytváří formou inteligentního formuláře. Podpisy pak na vypracovaném návrhu musí být úředně ověřeny a musí být zaplacen správní poplatek ve výši 2.000 Kč. Je potřeba zahrnout do návrhu přílohy – společenskou smlouvu, živnostenské oprávnění, souhlas s umístěním sídla společnosti, potvrzení správce vkladu a potvrzení z banky, za každého jednatele společnosti je nutné doložit k návrhu výpis z rejstříku trestu a čestné prohlášení jednatele. Na finální zápis do obchodního rejstříku se podle soudu může čekat až půl roku.

Toto je pouze základ k tomu, abyste měli společnost. Pokud potřebujete společnost přihlásit k DPH, čeká Vás obdobný proces. Nehledě na další povinnosti, které je třeba splnit před začátkem podnikání, jako je například označení sídla společnosti.

Jak si založení s.r.o. usnadnit?

Náš tým Vám pomůže celý tento výše popsaný proces zkrátit na jednu schůzku či telefonát. Při druhém setkání odcházíte s kompletně hotovou společností. Rychlost a kvalitu celého procesu Vám můžeme zaručit na základě našich dlouholetých zkušeností a celkové orientace v oblastní zakládání společností a jejich správy.

Můžeme nabídnout naši podporu i při dalších zásadních rozhodnutích týkajících se vašeho podnikání. Potřebujete změnit společníka, jednatele, rozdělit či sloučit podíl či ohlásit koncesovanou živnost? Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme!

Offshore společnosti | Parker & Hill