Category "Nezaradené"

  • Kontaktujte nás

Cenová ponuka

*Souhlas se spracováním osobních údajů.

Smlouva o zpracovani osobnich udaju CZ/Eng

Medzinárodné letisko v Katare – Hamad (HIA) oznámilo, že zavedie letiskovú daň v hodnote 35 katarských rialov (10 dolárov), ktorá bude uvalená všetkými aerolíniami na všetkých cestujúcich, či už s odletom, alebo príletom.

HIA je v Katare jediným letiskom pre komerčných prepravcov, ktoré sa nachádza v Dohe – hlavnom meste Kataru.

Nová daň bude platiť pre letenky vystavené od 30. augusta 2016. Ďalej od 1. decembra 2016 nebudú vyberané na cesty u detí mladších ako dva roky, prestupujúcich pasažierov, ktorí nevyžadujú prestup do iného lietadla a nedobrovoľné presmerovanie.

Vo vyhlásení letiska sa uvádza: „Zavedením poplatku si HIA kladie za cieľ poskytnúť konzistentnú úroveň služieb, ktoré umožňujú cestujúcim pokračovať v používaní prvotriedných služieb a zariadení na letisku, z ktorých sú mnohé zadarmo.“

Katarská vláda sa snaží vyberať túto novú daň, keďže ich krajina hľadá nové zdroje príjmov, ako Katar čelí klesajúcim cenám ropy.

Letiskové poplatky, ktoré sú bežnými inde vo svete, donedávna neboli v štátoch Perzského zálivu zavedenými, keďže sa snažili získať konkurenčnú výhodu.

V mesiaci jún, cez medzinárodné letisko Hamad cestovalo 1,33 milióna pasažierov.

Letisko v Spojených arabských emirátoch oznámilo podobnú daň na začiatku tohto roka.

Katar uviedol, že v roku 2016 očakáva navýšenie deficitu vo výške 46,5 miliardy rialov (9,44 miliárd libier), čo je prvý deficit za 15 rokov a predpovedajú dosiahnutie deficitu počas obdobia minimálne troch rokov, ako nízke ceny zemného plynu a ropy majú vplyv na ich príjmy a zároveň sa pripravujú hostiť futbalové majstrovstvá sveta v roku 2022.

Příspěvek Katarské letisko oznamuje daň na cestujúcich pochází z Parker & Hill

Ratingová agentúra Moody’s Investors Service uviedla, že nová daň z pridanej hodnoty Egypta pomôže obmedziť značný deficit verejných financií.

Egypt sa potýka s fiškálnym deficitom okolo 12 percent hrubého domáceho produktu (HDP). Vo vyhlásení pred súhlasom Parlamentu, ohľadom egyptského režimu DPH na konci augusta, agentúra poznamenala, že DPH by pomohla znížiť deficit vo fiškálnom roku 2019, až o zhruba 10 percent HDP.

Agentúra ďalej poznamenala: „Očakávané zavedenie dane z pridanej hodnoty a opatrenia na zlepšenie dodržiavania daňových predpisov prispejú k zvýšeniu vládnych príjmov a podporia postupné znižovanie veľkého fiškálneho deficitu vlády …“

Egypt má v úmysle od fiškálneho roka 2016/17 zaviesť DPH so sadzbou na úrovni 13 percent. Jej navýšenie by malo byť počas roka 2017/18 vykonané, k úrovni 14 percent.

Příspěvek Agentúra Moody’s víta zavedenie DPH v Egypte pochází z Parker & Hill

Isle of man vyzývá své daňové poplatníky, aby přiznali své daně z příjmu fyzických osob za období 2015/2016 s dostatečným předstihem před uzávěrkou, která je 6. října.

Poplatníkům, kteří své daně za období do 5. dubna 2016 do stanoveného termínu nezaplatí, bude uložena pokuta ve výši 132 dolarů. Další penále, tentokrát už ve výši 265 dolarů, bude vyměřeno těm, kdo své daně nezaplatí ani do 6. dubna 2017.

Plátci daně mají využít možnost online daňového přiznání.

Gerard Higgins, business support manager z oddělení výběru daní z příjmu, k tomu řekl: S ohledem na to, že termín 6. října pro podání daňových přiznání se blíží, oddělení daní z příjmu by rádo všechny čile podpořilo v použití této rychlé a pohodlné metody a taky bychom rádi připomněli, že registrace nových uživatelů je nejsnazší, co kdy byla.

Příspěvek Isle of Man upozorňuje na blížící se termín pro přiznání daně z příjmu pochází z Parker & Hill

Dohoda mezi Hongkongem a Kanadou o podpoře a ochraně investic – The Investment Promotion and Protection Agreement (IPPA) vešla dle oznámení vlády Hongkongu v účinnost 6. září 2016.

Jak vyplývá z informací poskytnutých příslušnými hongkongskými úřady, hongkongský tajemník pro obchodní a ekonomický rozvoj, Gregory So, vyrozuměl kanadskou ministryni mezinárodního obchodu, Chrystiu Freeland, že dohoda je připravena.

Na základě této dohody obě strany poskytnou svým investorům rovnocenné zacházení, náhrady za vyvlastnění investic, volné převody zahraničních investic a možnost urovnávání sporů z investic v souladu s mezinárodně uznávanými pravidly.

Dohoda by měla podpořit příliv investic mezi Hongkongem a Kanadou a také posílit vzájemné obchodní vazby.

Včetně této dohody jich má tak Hongkong podepsaných celkem 18.

Příspěvek Dohoda mezi Hong Kongem a Kanadou o podpoře investic nabyla účinnosti pochází z Parker & Hill

Čína potvrdila, že nový systém zdaňovania prírodných zdrojov, ktorý pôsobí na pilotnej báze bol rozšíreným.

Podľa tejto reformy, Čína presúva základ zdanenia prírodných zdrojov zo systému objemov, do valorického systému (na základe hodnoty).

Čínska vláda najprv v novembri roka 2011 v oblasti zdrojov rozšírila novú celoštátnu daň. Od tej doby sa zdanenie týchto zdrojov, ako je ropa a zemný plyn, uhlie a vzácne zeminy zmenilo.

V súčasnej dobe je sedem oblastí predmetom dane z prírodných zdrojov: ropa, zemný plyn, uhlie, ostatné suroviny mimo železnej rudy, surová železná ruda, surové neželezné rudy a soľ. Podľa anglického prekladu oznámenia z 29. augusta, ktoré bolo pôvodne zverejnené 27. júna 2016, vláda začala rozvíjanie daňovej reformy pre oblasť zdrojov „všestranný spôsobom“ už 1. júla 2016.

Táto verzia taktiež potvrdila, že „bude potrebné vyvinúť úsilie, aby skúšobné vyberanie daní v oblasti zdrojov vody mohlo taktiež prebiehať na valorizovanom základe.“

Vláda sa domnieva, že ak daňová reforma z oblasti zdrojov bude plne realizovanou, povedie k zlepšeniu mechanizmu tvorby cien výrobkov, vzhľadom na rozdiely medzi produkčnými oblasťami Číny, čím bude podporovať koordinovaný a posilnený regionálny rozvoj, umožní zachovanie a využívanie zdrojov životného prostredia.

Predpokladá sa, že uvalené daňové sadzby na oblasť zdrojov musia brať do úvahy ekonomiku podieľajúcu na výrobe každej minerálne látky, takže celková daňová záťaž výrobných podnikov by nemal byť zvýšená.

Podľa štátnej správy pre daňový systém, odkedy bola táto daň zavedená, daňové príjmy z oblasti zdrojov rástli priemerným ročným tempom na úrovni 27 percent, kde by výsledok za rok 2015 mohol dosiahnuť úroveň 103,5 miliárd čínskych juanov (15,5 miliardy dolárov), čo predstavuje 1,8 percenta miestnych daňových príjmov.

Příspěvek Čína rozširuje daňovú reformu v oblasti zdrojov pochází z Parker & Hill

Mnohostranný dohovor o vzájomnej pomoci v daňových záležitostiach je v Brazílií pripravený nadobudnúť platnosť už 1. októbra 2016, po vydaní vyhlášky č. 8842 v úradnom vestníku, zo dňa 30. augusta.

Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), predstavuje najkomplexnejší multilaterálny dohovor, ktorý je k dispozícii pre všetky formy daňovej spolupráce na boj proti podvodom a daňovým únikom a zaručuje rozsiahle opatrenia na ochranu práv daňových poplatníkov.

Doteraz tento dohovor podpísalo 103 jurisdikcií a 86 ho aj ratifikovalo.

Příspěvek Dohovor o vzájomnej pomoci v daňových záležitostiach v Brazílií nadobudne platnosť pochází z Parker & Hill

Offshore společnosti | Parker & Hill