Category "Nezaradené"

  • Kontaktujte nás

Cenová ponuka

*Souhlas se spracováním osobních údajů.

Smlouva o zpracovani osobnich udaju CZ/Eng

Maďarský parlament prijal balík daňových škrtov, ktoré sú určených na zvýšenie hospodárskej konkurencieschopnosti krajiny.

Od roku 2017 implementujú návrh, založený na právnych predpisoch, pre zavedenie paušálnej sadzby dane právnických osôb, na úrovni 9 percent. V súčasnej dobe spoločnosti v Maďarsku čelia zdaňovaniu ziskov právnických osôb vo výške 19 percent – pre firmy s ročným ziskom nad 500 miliónov forintov (1,7 milióna dolárov) a 10 percentami pre zisky do tohto limitu.

Daň zo ziskov firiem sa tak v Maďarsku dostane na najnižšiu úroveň v Európskej únii.

V balíčku zníženia daní sú pre rok 2017 taktiež nižšie sociálne príspevky pre zamestnávateľov, z 27 percent na 22 percent a na 20 percent v roku 2018. Vláda sa taktiež zaviazala k ďalšiemu zníženiu sociálnych príspevkov pre zamestnávateľov o 0,5 percenta, v prípade zvýšenia hrubej mzdy do roku 2017, minimálne o 11 percent.

Okrem toho viac podnikov bude môcť využívať pevnú sadzbou, daňového režimu pre malé firmy. V súčasnej dobe malé a stredné podniky s menej ako 25 zamestnancami sa môžu rozhodnúť pre využitie rovnej dane na mesačnej úrovni 50 000 forintov, pri príjmoch do 6 miliónov forintov, s príjmami nad touto úrovňou budú zdaňované vo výške 40 percent. V rámci týchto nových zmien, prah, tohto režimu rovnej dane sa zvýši až na 12 miliónov forintov.

Maďarský minister hospodárstva Mihály Varga uviedol, že za návrh v zrýchlenom konaní hlasovalo 146 poslancov, sedem bolo proti a 27 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Nová sadzba zníži daňové príjmy na budúci rok približne o 145 miliárd forintov.

Podľa poradenskej spoločnosti KPMG priemerná sadzba firemnej dane v Európskej únii dosiahla tento rok tesne nad 22 %.

Příspěvek Maďarský parlament schválil zníženie daní pochází z Parker & Hill

Seychely v súlade s novo vydaným rozpočtom pre rok 2017, predstavili významné reformy v oblasti hlavných daní.

Územie dokončí zavedenie progresívnej dane z príjmov fyzických osôb od 1. júla 2017, a nie od 1. januára 2017. Prah dane z príjmu bude na úrovni 8 555,50 seychelských rupií (660 dolárov). Daň z príjmov nad touto hranicou bude podliehať postupným sadzbám, ktoré sú na úrovniach 15 percent, 20 percent alebo 30 percent.

Od 1. júla 2017, bude zavedená nová majetková daň – pre vlastníctvo pôdy na Seychelách, ktorá sa bude vyberať len od cudzincov a z nákupov súkromných pozemkov, ktoré budú taktiež čeliť vysokým poplatkom, súvisiacich z prevodom nehnuteľností. Kolky budú účtované za meter štvorcový, ale ďalšie podrobnosti novej dane sú ešte len stále zvažujú.

Vláda taktiež navrhuje zmenu zákona o daniach z podnikania. Daňový prah pre jednotlivé podniky, ako aj živnostníkov či partnerov zostane na úrovni 150 000 seychelských rupií. Avšak zladením osobnej dane z príjmu (PIT) a individuálnych korporátnych sadzieb, daňové sadzby na zisky medzi 150 000 až 1 miliónom seychelských rupií budú zvýšené z 15 percent na 20 percent. Zisky nad 1 miliónom budú aj naďalej zdaňované 33 percentami.

Okrem toho vláda navrhuje, aby predpokladaná daňová sadzba bola opäť vyrovnaná. Daňová sadzba pre podniky s obratom do 0,5 milióna rupií zostane na úrovni 1,5 percenta, ale daň vo výške 3 percent bude uložená podnikom s obratom od 0,5 milióna seychelských rupií. Nový strop k predpokladanej dani sa navrhuje zvýšiť z 1 milióna na 2 milióny rupií. Profesionálny platitelia, ako napríklad účtovníci budú platiť 5-percentnú sadzbu.

V podstatnej sérií opatrení má pomôcť, aby vláda vyňala malé a stredné podniky od platenia dane v prvom roku prevádzky, čo platí pre podniky s ročným hrubým príjmom vo výške až 1 milióna rupií. Larose uviedol, že v strednodobom a dlhodobom cieli je dosiahnuť, aby „sa Seychely stali hlavným miestom pre malé a stredné podniky v oblasti Indického oceánu.“

Larose taktiež oznámil dodatočné náklady pre zahraničných návštevníkov, vstupujúcich na medzinárodné letisko na Seychelách. Od 1. júla 2017, bude Seychelský Úrad pre civilné letectvo ukladať dodatočný poplatok pre cestujúcich, v hodnote 10 dolárov. Dodal, že „toto opatrenie bude mať priamy dôsledok na udržanie vysokého štandardu letiska.“

Příspěvek Seychely plánujú v roku 2017 vykonať významné daňové zmeny pochází z Parker & Hill

Španielska vláda nedávno oznámila tvorby príjmov rozpočtov, kde plánuje korporáciám vykonať zvýšenie daňového zaťaženia.

Zatiaľ čo nedávno vytvorená vláda sa rozhodla ponechať daňovú sadzbu vo výške 25 percent, Španielsko obmedzí firemné daňové odpočty. Tie budú vo veľkej miere prispievať do nových príjmov vlády, až o rozsahu okolo 7 miliárd eur.

Rozpočet medzi ďalšími zmenami stanovuje nové limity pre daňové straty z minulých rokov a obmedzení týkajúcich sa využitia strát spojených s podielmi v spoločnostiach, ktoré sa nachádzajú v „daňových rajoch alebo na územiach, ktoré nemajú adekvátnu úroveň zdanenia.“

Tieto nová korporátne daňové opatrenia majú prispieť k zvýšeniu vládnych príjmov až o 4,65 miliardy eur.

Okrem toho, k zvýšeniu výnosov budú aktualizované aj majetkové hodnoty na daň z nehnuteľného majetku. Vláda taktiež plánuje zvýšiť počet daní na „škodlivé“ produkty, vrátane alkoholu, tabaku a sladených nápojov.

Ostatné zmeny sú určené na modernizáciu systému pre daň z pridanej hodnoty a boju proti podvodom v oblasti DPH. To zahŕňa nový systém hlásenia DPH v reálnom čase, ktorý bol predstavený v roku 2014. Daňovníci budú musieť hlásiť transakcie, pre ktoré bola vystavená faktúra (alebo prijatá). spravidla do štyroch dní. Tento režim sa bude týkať 62 000 najväčších daňových poplatníkov Španielska, kde patria veľké firmy, skupiny a tie, ktoré podávajú priznanie k DPH na medzi-mesačnej báze. Preto bude zahŕňať podniky zodpovedné za 80 percent zdaniteľného plnenia zo strany obratov. Iní daňový poplatníci budú mať taktiež možnosť využívať systém, avšak dobrovoľne.

Pri predstave týchto plánov v roku 2014, daňový úrad uviedol, že tieto kroky bude podporovať úsilie v oblasti výberu daní a jednoduchosti okolo podania daňového priznania pre daňovníkov, na ktorých sa tento režim vzťahuje. Bremeno dodržiavania spojené s dokončením priznania k DPH má byť vďaka automatizácii podstatne znížené.

Příspěvek Španielsko zvyšuje daňové zaťaženie pre korporácie pochází z Parker & Hill

Čínski predstavitelia diskutovali ohľadom dosiahnutých pokrokov v tomto roku, kde daňou z pridanej hodnoty (DPH) nahradili zdaňovanie podnikania (živnostenská daň) a budúcich opatrení, ktoré majú zjednodušiť následne pokračovanie v jej implementácii.

Po prvé, bolo povedané, že rozšíreniu z 1. mája tohto roku, v pilotnom čínskom režime DPH pre sektor stavebníctva, realít, financií a životných služieb sa „darí nad očakávania.“

Na stretnutí potvrdili, že nahradenie dane z podnikania, formou DPH „je významnou súčasťou na strane ponuky štrukturálnych reforiem [vlády]“ a že zníženie daní zo zavedenia DPH „podnikom účinne znížilo náklady a viedlo k stimulácií v oblasti prispievateľov.“

Podľa oficiálnych odhadov, v období od mája do októbra 2016 bolo v štyroch nových sektorov implementovaná daň z pridanej hodnoty, na základe čoho sa zapojilo až 10,64 miliónov podnikov. Vyplatená DPH bola vo výške 555,4 miliárd čínskych juanov (74,3 miliárd dolárov), čo predstavuje pokles v porovnaní so podnikovým (živnostenským) platením daní v hodnote 96,5 miliárd čínskych juanov. Všetkých 26 sektorov, ktoré aktuálne pôsobia v rámci systému DPH mali zo zníženia daňového zaťaženia prospech a to v priemere 14,8 percenta.

Na tomto politickom rokovaní, námestník ministra financií Shi Yaobin potvrdil, že vláda sa aktuálne sústreďuje na zjednodušenie toho, ako daň funguje. Podľa neho, najmä existuje príliš veľa sadzieb DPH: 17 percent, 13 percent, 11 percent a 6 percent. Hovorilo, že sa jedná o príliš veľký rozsah a je potrebné ho zjednodušiť.

Bolo vysvetlené, že „daňová sadzba pre sektor služieb je na úrovni 6 percent, kde jej hlavný poskytovateľom je trh práce, zatiaľ čo daňová sadzba pre spracovateľský priemysel je na úrovni 17 percent, zatiaľ čo jeho daň na vstupe je veľmi vysoká.“ Avšak, taktiež poznamenal, že majú rozdielne sadzby pre rôzne odvetvia, čo by mohlo brániť spravodlivej hospodárskej súťaži a malo negatívny vplyv na komplikovanie prevádzky niektorých podnikov, ktoré sú zapojených do viac ako jedného sektora.

Shi uviedol, že Čína do budúcna chce vykonať reformu sadzieb DPH a zjednodušiť postupy pre daňové doklady a e-commerce.

Příspěvek Dosiahnuté pokroky okolo DPH v Číne pochází z Parker & Hill

Apple a írska vláda zahajujú dvojitý útok na rozhodnutie Európskej únie voči ich daňovej dohode, v hodnote rekordných 14 miliárd amerických dolárov.

Írsko obvinilo výkonný orgán EÚ – Európsku komisiu zo zasahovania do jeho zvrchovanosti tým, že požaduje, aby od amerického technologického obra trvala na zaplatení daní, v hodnote 13 miliárd eur (13,6 miliárd dolárov).

Apple medzitým uviedla, že európski predstavitelia si vybrali ich spoločnosť, ako „výhodný cieľ, pretože je vo veľkej miere sledovanou novinovými titulkami.“

Obe strany sa tak snažia brániť voči žalobám z dôvodov, okolo augustového rozhodnutia Komisie, kde uviedla, že írska vláda poskytla nezákonnú štátnu pomoc firme Apple tým, že výrobcovi iPhonov už viac ako 20 rokov pomáhala umelo znížiť svoj daňový účet.

Írske ministerstvo financií v dnes zverejnenom dokumente napadlo rozhodnutie Komisie. Poukázalo na osem rôznych spôsobov, kde EÚ nevhodne interpretovala pochybenia, vrátane nesprávneho uplatnenia európskeho práva a nevhodného pochopenia írskeho práva.

V dokumente sa uvádza: „Komisia prekročila svoje právomoci a zasiahla do vnútroštátnej daňovej suverenity.“ Zoznam bodov zhŕňa hlavné tvrdenia Írska, v svojich odvolaniach proti rozhodnutiu, v rámci súdneho systému EÚ.

Apple vydala svoje vlastné tvrdenia proti rozhodnutiu, prostredníctvom rozhovorov dvoch členov vrcholového manažmentu pre spravodajskú agentúru Reuters, zverejnených v rovnakom času ako írsky dokument.

Člen rady, Bruce Sewell poznamenal: „Apple nie je outsider v žiadnom zmysle a v rámci zákona je Apple tak vhodným terčom, pretože vytvára veľkú pozornosť novinových titulkov.“

On a finančný riaditeľ Luca Maestri podrobne vysvetlili plány spoločnosti Apple pre svoje vlastné odvolania rozhodnutí v súdnom systéme EÚ, ktoré podľa týchto manažérov spoločnosť plánuje podať počas tohto týždňa.

Sewell uviedol, že Apple bude určite tvrdiť, že vyšetrovanie Komisie nebolo dostatočne dôkladné, pretože ignorovalo názory daňových odborníkov írskej vlády.

Komisia uviedla, že „svoje rozhodnutie bude na súde brániť.“

V oznámení z Írska a firmy Apple sú vidno najnovšie kroky k rozhodnutiu EÚ, ktorá tvrdila, že americká spoločnosť z jej medzinárodných ziskov v roku 2014 zaplatila írsku daň len vo výške 0,005%.

Generálny riaditeľ CEO spoločnosti Apple – Tim Cook už skôr uviedol, že rozhodnutie nemalo „žiadny základ, či už v realite, alebo v práve“ a nazval to „jasné zacielenie proti firme Apple.“

Americká vláda v spomínanom období taktiež napadla rozhodnutie Komisie, kde tvrdila, že v EÚ sa snažia získať príjmy z amerických daňových poplatníkov a ohrozujú zahraničné investície v Európe.

Írsko sa zúfalo snaží vyhnúť nutnosti, opätovne získať obrovské sumy na daniach od spoločnosti Apple, keďže uvádza, že americký technologický obor už to, čo dlhoval, zaplatil. Táto krajina má jednu z najnižších firemných daňových sadzieb v Európe, čo z neho robí atraktívne miestom pre celosvetové spoločnosti.

Írska vláda sa tak obáva, že ak by prišlo k zmene daňového režimu, firmy by v menšej miere realizovali svoje investície, čo by mohlo ovplyvniť tisíce pracovných miest v krajine.

Příspěvek Apple a Írsko zaútočili proti daňovým obvineniam EÚ pochází z Parker & Hill

9. prosince oznámil hongkongský daňový úřad, že nová dohoda o zamezení dvojímu zdanění (DTA) s Rumunskem je již účinná a bude se vztahovat na příjmy vzniklé 1. ledna 2017 nebo dny po něm následující.

Na základě této dohody, která byla podepsána v listopadu 2015 a byla ratifikována oběma stranami, hongkongská daň z příjmu placena rumunskými občany nebo společnostmi, bude uznána jako započitatelná částka do daně placené ze stejného příjmu v Rumunsku.

Srážková daň uvalena na honoráře hongkongských rezidentů v Rumunsku bude snížena ze současných 16 % na 3 %. Srážková daň postihující úroky hongkongských rezidentů v Rumunsku bude snížena ze současných 16 % na 0 % nebo 3 %. Nulová sazba daně bude uplatnitelná, jestliže Hong Kong na úroky neuvalí srážkovou daň. V opačném případě daň zůstane na tří procentní sazbě.

Srážková daň z dividend hongkongských rezidentů v Rumunsku bude snížena ze současných 16 % na 3 % nebo 5 %. Tříprocentní sazba bude uplatnitelná, jestliže je koncovým vlastníkem společnost vlastnící nejméně 15 % kapitálu společnosti, ze kterého jsou dividendy vypláceny. V opačném případě bude sazba daně na pěti procentech.

Výnosy z mezinárodní přepravy vzniknuvší v Rumunsku a získané hongkongskými rezidenty, budou od daně zcela osvobozeny.

Příspěvek Zamezení dvojímu zdanění mezi Rumunskem a Hong Kongem pochází z Parker & Hill

Taiwanský parlament (Taiwan’s Legislative Yuan) schválil návrh ministerstva financií okolo uloženia dane z pridanej hodnoty (DPH) na dodávky od zahraničných internetových predajcov, k Taiwanským spotrebiteľom.

Cieľom návrhu je modernizovať daň z pridanej hodnoty a ďalšie pravidlá pre ich podnikanie, zvýšiť dodatočné príjmy a poskytnúť rovnaké podmienky ktoré majú kamenné predajne maloobchodu a podniky služieb.

Zahraniční dodávatelia, ktorí predávajú tovar a elektronické služby koncovým spotrebiteľom cez hranice, budú musieť byť registrovanými k Taiwanskému daňovému daňovému systému, prostredníctvom stálej spoločnosti, alebo určia meno svojho platcu DPH, poprípade daňového zástupcu. K tomu zároveň bude nutná aj ich stála prevádzka, alebo zástupca, ktorý bude vykonávať podávanie potrebného daňového priznania. Za nedodržiavanie budú uložené rozsiahle sankcie.

Ministerstvo financií aktuálne vypracováva požadovanú registráciu a daňové platobné postupy. Očakáva sa, že tieto opatrenia sa budú implementovať na začiatku roka 2017.

Příspěvek Taiwanský parlament schvaľuje DPH pre internetových predajcov pochází z Parker & Hill

Karibskému ostrovu Svatý Eustach, který je součástí Nizozemského království, byl zamítnut jeho rozpočet pro rok 2017. Učinil tak nizozemský ministr pro vnitřní vztahy a vztahy království Ronald Plasterk.

Zákon, kterému podléhají ostrovy Bonaire, Svatý Eustach a Saba, vyžaduje, aby jejich rozpočet schválil právě ministr pro vnitřní vztahy a vztahy království. Plasterk však odmítnul rozpočet pro rok 2017 posvětit, protože obsahuje příliš vysoké výdaje na zaměstnance, nebere v úvahu možné nepředvídatelné výdaje, a naopak náklady uvažované pro implementaci plánu, který má řešit finanční a administrativní problémy ostrova, jsou nedostatečné.

Nyní je na výkonné radě Svatého Eustacha, aby připravila návrh nového rozpočtu, který bude v souladu se zákonem. Do doby, než bude rozpočet schválen, musí všechny výdaje od 1. ledna 2017 schvalovat ministr pro vnitřní vztahy a vztahy království.

Příspěvek Nizozemí zablokovalo rozpočet ostrova Svatý Eustach pochází z Parker & Hill

Ministři z Gibraltaru a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK) společně plánují postup pro nadcházející brexitové vyjednávání s Evropskou unií (EU).

Oficiálně se jednalo o první schůzku mezi představiteli Gibraltaru a UK, a to pod hlavičkou nové struktury s názvem Joint Ministerial Council, která má vyjednávání o Brexitu na starosti.

Diskuze se zaměřovala zejména na detaily zprávy „Gibraltar a Brexit“, která byla UK dodána gibraltarskou vládou v předchozích měsících. V průběhu schůzky Robin Walker, britský politik, státní tajemník pro věci týkající se výstupu z EU, vyjádřil plnou podporu britské vlády Gibraltaru.

Gibraltarský ministerský předseda, Fabian Picardo, projevil potěšení nad průběhem schůzky s Robinem Walkerem a Alanem Duncanem, britským ministrem pro Evropu a Ameriku.

„Robin Walker má s Gibraltarem blízký vztah a správně cítí, které záležitosti jsou pro nás podstatné, když jsme nyní součástí vyjednávání UK o výstupu z EU. Podařilo se nám projít relevantní otázky a budeme se pravidelně scházet, abychom se ujistili, že jsme schopni úzké spolupráce s UK během celého tohoto procesu. Celkově vzato, mohu ujistit Gibraltar, že první oficiální schůzka byla pro nás velmi plodná a úspěšná a těšíme se, že budeme v tomto procesu pokračovat dále“, řekl Picardo.

Bylo dohodnuto, že zástupci Joint Ministerial Council se budou nyní scházet pravidelně a také, že bude ustaveno několik vnitrovládních pracovních skupin, které budou blíže zkoumat již konkrétní oblasti.

Příspěvek Gibraltar a Spojené království se připravují na brexitové vyjednávání pochází z Parker & Hill

Švédska vláda oznámila svoj zámer pre zníženie sadzby dane na slnečnú energiu, ako súčasť úsilia o dosiahnutie ambicióznych cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Aj keď solárna daň bola zavedenou práve počas tohto roka, zaoberala sa inštaláciou solárnych elektrární produkujúcich viac ako 255 kilowattov energie. Táto daň však nemala vplyv na rodinné nehnuteľnosti so solárnymi panelmi, avšak bolo ovplyvnených mnoho spoločností, ako sú napríklad prenajímatelia, s väčšou produkciu.

Ministerstvo financií na začiatku tohto mesiaca oznámilo, že táto sadzba sa 1. júla 2017 zníži o 98 percent.

Ministerka financií Magdalena Andersson vo vyhlásení uviedla: „To umožní rýchle investície (v oblasti solárnej energie), zatiaľ čo naším dlhodobým cieľom je úplne odstrániť daň z solárnej elektriny.“

Návrh by mal byť prijatý Parlamentom aj s opozičnými zákonodarcami, ktorý kritizovali vládu za zavedenie tejto dane.

Vláda sa do roku 2040 snaží o produkciu 100 percent vo forme švédskej elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

Podľa oficiálnych internetových stránok Švédska, celkový inštalovaný solárny výkon v krajine, počas roka 2015 bol 79,4 megawattov. Na konci októbra, vládny úradník poznamenal, že jeho krajina by pravdepodobne mala byť schopná generovať všetku svoju energiu z obnoviteľných zdrojov už do roku 2040. Len v minulom roku, Švédsko bol schopné získať 57 percent svojej energie z obnoviteľných zdrojov, vrátane veternej a vodnej energie.

Příspěvek Švédsko zníží daň na solárnu energiu pochází z Parker & Hill

Offshore společnosti | Parker & Hill