Category "Nezaradené"

  • Kontaktujte nás

Cenová ponuka

*Souhlas se spracováním osobních údajů.

Smlouva o zpracovani osobnich udaju CZ/Eng

Od nadnárodných spoločností pôsobiacich vo Švajčiarsku by sa mohlo požadovať, aby od roku 2018 vypracovali iniciatívu okolo oznamovania globálnych údajov, na účely transférového oceňovania podľa jednotlivých krajín. To v prípade ak švajčiarsky parlament nakoniec schváli nové návrhy predložené Spolkovou radou.

Dňa 23. novembra Švajčiarska federálna rada prijala a poslala na schválenie do federálnej legislatívy potrebné práce na implementáciu Automatickej výmeny informácií – CbC. Pri zavedení tohto jednotného formulára by správca dane získal podrobnejší prehľad o daňovej pozícií celej skupiny (tzv. „Country by Country Reporting“). Spoločnosti budú tento formulár musieť pravidelne vyplňovať. Mezi povinné informácie by tak u jednotlivých spoločností skupiny napríklad patrili informácie o miestu skutočného vedenia, zisku pred zdanením, zaplatených daniach, prijatých a platených úrokoch atď.

CbC správy budú musieť zverejňovať iba nadnárodnej spoločnosti s ročným konsolidovaným obratom viac ako 750 miliónov eur (792,9 miliónov dolárov) (alebo ekvivalent v národnej mene, k 1. januáru 2015). Spolková rada Švajčiarska očakáva, že bude mať vplyv na zhruba 200 skupín.

K realizácii nových pravidiel, musia existovať tri právne základy. V prvom prípade, musí nadobudnúť účinnosť OECD/Dohovor Rady Európy o vzájomnej pomoci v daňových otázkach. To je naplánované na 1. januára 2017 a pre Švajčiarsko bude použiteľným od 1. januára 2018. Po druhé, musia byť implementované multilaterálne dohody príslušných orgánov (MCAA) o výmene CbC. Švajčiarsko podpísalo túto dohodu 27. januára 2016 a aktuálne ju predloží parlamentu na schválenie. A nakoniec Parlament musí schváliť spolkový zákon o Medzinárodnej automatickej výmene informácií o nadnárodných spoločnostiach. Spolková rada predkladá tento právny predpis Parlamentu.

Ak parlament schváli návrhy a referendum ho nezdrží, MCAA a spolkový zákon by mali nadobudnúť účinnosť na konci roka 2017. Nadnárodné spoločnosti vo Švajčiarsku preto môžu byť povinné, od daňového roku 2018 viesť správy v štandarde CbC. Za predpokladu, že príslušné právne predpisy nadobudnú účinnosť do konca roka 2017, nadnárodné spoločnosti budú môcť dobrovoľne predložiť krajinám informácie, za zdaňovacie obdobie už pred rokom 2018.

Spolková rada očakáva, že výmena informácií s partnerskými štátmi v štýle CbC môže začať v roku 2020. Federálna rada určí krajiny, s ktorými si nakoniec želá výmenu dát.

Potom, čo budú dosiahnuté príslušné dvojstranné dohody, správy CbC budú na ročnej báze automaticky vymieňané medzi daňovými orgánmi jednotlivých krajín.

Příspěvek Švajčiarsko môže od roku 2020 spustiť automatickú výmenu CbC pochází z Parker & Hill

HM Revenue and Customs (daňová a colná správa) prišla s informáciami, kde uvádza, že daňová medzera (suma stratená v dôsledku únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam) Veľkej Británie, v oblasti dani z pridanej hodnoty, za daňový rok 2015-16 bude zhruba na rovnakej úrovni ako v roku 2014-15.

HMRC len nedávno vydala výsledky konečných štatistík za daňový rok 2014-15. Tieto dáta ukázali, že daňová medzera z pridanej hodnoty dosiahla úroveň 10,3 percenta.

Podľa predbežných odhadov tento podiel by mal zostať bezo zmeny aj v roku 2015-16, s odhadovanou medzerou na úrovni 13,2 miliardy britských libier (16,5 miliárd dolárov).

Čo je daňová medzera DPH?

Zjednodušene povedané, jedná sa o výpadok príjmov z DPH, ktorý je definovaným ako rozdiel medzi odhadovanými príjmami z DPH a výšky skutočne vybranej DPH.

Táto medzera tak meria účinnosť vymáhania DPH a dodržiavanie opatrení. Odhaduje stratu príjmov v dôsledku podvodov a daňových únikov, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, bankrotom, finančným konkurzom, rovnako ako aj nevhodným kalkuláciám.

Příspěvek Británia vydala údaje okolo daňovej medzery pochází z Parker & Hill

Federálni vyšetrovatelia hľadajú daňových podvodníkov, ktorí používajú virtuálne meny ako Bitcoin, aby sa vyhli plateniu dani.

Ministerstvo spravodlivosti poznamenalo, že federálny súd dal IRS zelenú, aby vykonával predvolania na základe využívania Coinbase, ktorá slúži na obchodovanie digitálnych mien v San Franciscu.

(Coinbase je digitálnou burzovou spoločnosťou so sídlom v San Franciscu, v štáte Kalifornia. Prevádzkuje systém na výmenu meny ako Bitcoin (BitcoinSign.svg), Ethereum a iných digitálnych aktív s nekrytými menami v 32 krajinách. Bitcoinové transakcie sa realizujú v 190 krajinách po celom svete.)

Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že skúma jednotlivcov, ktorí vykonávali transakcie s digitálnou menou Bitcoin od roku 2013 do roku 2015 a neodvádzali daň zo svojich ziskov.

Coinbase samotná nie je obvinenou, zároveň však podali návrh kde s touto aktivitou nesúhlasia.

Operátor Coinbase poznamenal: „Na základe predvolaní sme vydali jednoznačný nesúhlas,“ … „Ako sme už predtým uvádzali, budeme sa aj naďalej zaoberať zákonnými právami na ochranu súkromia našich amerických zákazníkov, tvárou v tvár, voči vládny opatreniam.“

Hovorca spoločnosti Coinbase podľa jej najnovších informácií uviedol, že na konci minulého roka mala 3 milióny užívateľov.

Bitcoin bola vytvorenou v roku 2009 a je najznámejšou z mnohých digitálnych mien, ktoré nie sú vydávané, alebo upravované žiadnou vládou. Jej cena je určovaná ľuďmi, ktorí ju nakupujú a predávajú. Trhy digitálnych mien zažili obdobia divokých výkyvov hodnoty.

Digitálna mena je niektorými ľuďmi uprednostňovaná pre vnímanie jej anonymity, a môže byť použitou pre nelegálne dodania liekov a ďalších produktov. Nie je až tak anonymnou ako hotovosť, pretože Bitcoinovú transakcie môžu zanechať digitálne stopy, ktoré vyšetrovateľom umožňujú sledovať online aktivity, ako je aj vyhýbanie sa platenia daní.

Příspěvek USA hľadajú daňových podvodníkov, ktorí používajú Bitcoin pochází z Parker & Hill

Podľa novej analýzy spoločnosti EY, objem každoročne vyhýbajúcich sa daní je v Grécku ekvivalentom na úrovni až deviatich percent hrubého domáceho produktu krajiny (HDP).

Štúdia vykonávaná think tankom DiaNEOsis dospela k záveru, že suma daňových únikov sa u jednotlivcov ročne pohybuje v rozmedzí od 1,9 percenta do 4,7 percenta HDP. Ekvivalent 3,5 percenta HDP je u únikoch v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Čiastka dane stratenej, v dôsledku únikov podnikov je menšia, keďže sa ročne jedná o rozsahy od 0,06 percenta po 0,15 percenta. Daňové úniky cez pašovanie tovaru, ako je alkohol a tabak sú podľa správy na ročnej úrovni 0,45 percenta HDP.

Celková výška vyhýbajúcej sa dane každým rokom dosahuje rozsah 6 až 9 percent HDP.

Údaje boli prezentované Stefanosom Mitsiosom, ktorý má na starosti dane u EY v Grécku, v rámci 8. Daňového Fóra organizovaného Helénskou-Americkou obchodnou komorou v Solúne.

Podľa Mitsiosa, trvalo vysoké daňové úniky v Grécku sú pravdepodobne ovplyvnené mnohými faktormi, vrátane vysokých a rastúcich daňových sadzieb, zložitosti a neistoty zo všeobecného daňového systému. Vlády sa však taktiež nedokázali vysporiadať zo všetkých problémov dlhovej krízy.

Mitsios vyzval vládu, aby sa v rámci daňovej správy zaoberala problémom zníženia byrokracie a zavedením automatizovaných procesov.

Stimulácia širšieho využitia elektronických transakcií prostredníctvom debetných a kreditných kariet, odrádzajúcej od používania hotovosti by taktiež pomohla znížiť daňové úniky. V súčasnej dobe, debetné a kreditné karty v Grécku predstavujú len 6 percent z celkového počtu transakcií, čo je druhá najnižšia úroveň v Európskej únii.

Příspěvek Daňové úniky v Grécku sú aj naďalej veľmi vysoké pochází z Parker & Hill

Senát USA by mal počas tohto týždňa hlasovať o návrhu zákona, ktorý by obnovil sankcie proti Iránu, počas obdobia nasledujúcich 10 rokov. S týmto vyjadrením vrámci osobných poznámok, po otvorení rokovania prišiel senátor Mitch McConnell, ktorý je vodcom Republikánov.

Ak sa rozhodne o predĺžení zákona ohľadom sankcií Iránu (ISA), bude podľa očakávaní poslaný a odovzdaný do Bieleho domu, kde by ho mal podpísať prezident Barack Obama.

Snemovňa reprezentantov počas minulého mesiaca drvivou väčšinou schválila rozšírenie štandardu, ktorý počas roka 1996 vyšiel z trestania investícií do iránskeho energetického priemyslu a mal za úlohu odradiť snahy krajiny v oblasti jadrových zbraní.

Ak zákon nebude obnoveným, vyprší na konci roka 2016.

Obamova administratíva a ďalšie svetové veľmoci počas minulého roka dosiahli dohodu, v ktorej Teherán súhlasil z obmedzením svojho jadrového programu, výmenou za poľavenie sankcií.

Ale členovia Kongresu uviedli, že chcú aby ISA zostal v platnosti, čím vyšlú jasný signál, že Spojené štáty budú reagovať na provokácie zo strany Iránu a prejavia schopnosti amerického prezidenta k rýchlemu obnoveniu sankcií, ak Teherán jadrovú dohodu poruší.

Predstavitelia Bieleho domu uviedli, že si nemyslia, že by aktuálne bolo potrebné vykonať opätovnú obnovu, keďže jadrová dohoda je v platnosti už viac ako rok. Ale taktiež nemajú obavy, že jeho znovuzavedenie by viedlo k porušeniu dohody.

Příspěvek Senát bude tento týždeň hlasovať o predĺžení sankcií voči Iránu pochází z Parker & Hill

Rozvoj stále integrovanejšej globálnej ekonomiky sa prejavil najmä z dôvodu voľného obchodu, voľného pohybu kapitálu a využitím lacnejších zahraničných trhov práce.“

To predstavuje definíciu od spoločnosti Merriam-Webster, teda tento trend podľa nej dominoval v ekonómií a obchode po celé desaťročia.

Avšak aktuálne by to mohlo viesť k záporným hodnotám.

Od finančnej krízy k Brexitu, po volebnom víťazstve Donalda Trumpa, globalizácia začína smerovať do boku a príma jednu ranu za druhou. Aktuálne je tak pravdepodobné, že uvidíme aspoň čiastočné spomalenie.

Jason Rotenberg a Jeff Amato v poznámke ku klientom od ich spoločnosti Bridgewater uviedli: „Politické pozadie začína mať na globalizáciu negatívny vplyv.“ Bridgewater je najväčšou svetovou firmou hedge fondov, ktorá spravuje zhruba 150 miliárd amerických dolárov.

Jedná sa o opakujúcu tému v analýze Wall Streetu, najmä po víťazstve Donalda Trumpa.

Manažér hedge fondu – Crispin Odey v poznámke pre klientov uviedol: „Globalizácia, konkurencia, internacionalizmus sú v súčasnosti pevne na ústupe,“ … „Inflácia a protekcionizmus sľubujú budúcnosť, ktorá nebude tak láskavou pre finančné aktíva, ako tomu bolo v časoch kvantitatívneho uvoľňovania (QE) a deflácie.“

A dokonca aj pred Trumpovým víťazstvom, stratégovia a analytici signalizovali význam tohto „mega-trendu.“

Hlavným forexový analytik z Deutsche Bank – George Saravelos pred voľbami poznamenal: „Ak rok 2008 predstavuje obdobie finančnej katastrofy, tento rok budeme mať pravdepodobné v pamäti, ako signalizácia pretrvávania nového megatrendu: vrchol a pravdepodobný odpočinok v navyšovaní globalizácie.“

Export sa spomaľuje

globalizacia_1

Nominálny svetový export mal po celé desaťročia tendenciu stále stúpať, avšak pokles zažil počas prvej a druhej svetovej vojny a obdobiu veľkej depresie. Od tohto obdobia rástol, až do finančnej krízy v roku 2008, kedy sa začal pohybovať na takmer nezmenených úrovniach.

Rotenberg a Amato vo svojej poznámke uviedli: „Uvedená politika a to ako obchodné aj kapitálové toky, vyjadrené ako podiel na svetovom HDP sa už aj z ekonomických dôvodov splošťujú.“

Globálny obchod vyvrcholil v roku 2008

globalizacia_2

Saravelos pred voľbami poznamenal: „Svet bol od konca druhej svetovej vojny v trende „globalizácie““ … „Ale pri pohľade na dôkazy vyplývajúce z tohto roka, existujú presvedčivé dôkazy, ktoré argumentujú, že toto smerovanie je práve opačné.“

Svetový export ako percento HDP v posledných dvoch rokoch dosiahol vrchol a klesá, zatiaľ čo cezhraničné (hrubé) finančných toky smerujú do strany.

Apetít k obchodným dohodám oslabuje

globalizacia_3

Globalizácia je stále viac nepopulárnou, čím sa táto nespokojnosť prejavila v poklese nových obchodných dohôd.

Saravelos z Deutsche Bank poznamenal: „Počet nových obchodných dohôd je na najnižšej úrovni vo viac ako dvoch desaťročiach.“

Práca z rozvojovom svete je oveľa viac nákladnejšou než predtým.

globalizacia_4

Lacná pracovná sila na rozvíjajúcich sa trhoch, ktorá v minulých desaťročiach riadila globalizáciu sa taktiež stala drahšou.

Bridgewater v poznámke uviedla: „Veľká časť pozitív z rozvíjajúcich sa trhových ekonomík už bola využitá,“ … „To platí najmä v Číne, kde silnejšia mena (z hľadiska svetových mien), v kombinácii s vyššími domácimi nákladmi na pracovnú silu, spôsobujú splošťovanie podielu Číny na globálnom obchode.“

V rovnakej dobe, výhody okolo nákladov na vybudovanie továrne v Číne sa taktiež zmenšili.

Příspěvek Svet začína dávať globalizácií zbohom! pochází z Parker & Hill

Delegace z Dubai Airport Freezone (DAFZ, jedna ze zón volného obchodu v Dubaji), finančního centra s nízkými daněni, prezentovala na sérii seminářů své investiční možnosti japonským podnikatelům.

Regulátor a správce DAFZ prohlásil, že mezinárodní představují součást ambiciózního marketingového plánu zaměřeného na seznámení světových investorů s možnostmi v DAFZ. To zahrnuje výjimky z placení daní z příjmu právnických i fyzických osob a také z povinností vztahujících se na vývozce i dovozce. Společnosti založené v této zóně mohou být také plně vlastněné zahraničními osobami.

Některá ze světově proslulých jmen japonského podnikání jsou v DAFZ již přítomna. Patří mezi ně například Panasonic Avionics Corporation, Toyota Tsusho Corporation, Takeda, Yamaha, Toyota, Toyo Engineering, Ricoh, Denka, NEC, Kawasaki a Mitsubishi Hitachi Power Systems. Počet japonských společností v DAFZ se stále zvyšuje. V třetím čtvrtletí roku 2016 došlo k nárůstu o 19% ve srovnání se stejným obdobím v roce 2015.

Během první poloviny roku 2016 se držel obchod mezi Spojenými arabskými emiráty a Japonskem na USD 12.1mld, což z SAE dělá pro Japonsko největšího obchodního partnera mezi zeměmi Rady pro spolupráci arabských států v Perském zálivu.

Příspěvek Dubaj v Japonsku propaguje Airport Freezone pochází z Parker & Hill

Švajčiarsko a Argentína podpísali spoločné vyhlásenie o zavedení automatickej výmeny daňových informácií (AEOI).

Dohoda bola podpísanou 16. novembra. Obidve krajiny majú v úmysle počas roka 2018 začať vykonávať zber dát, na základe čoho by sa prvé výmeny by mali zrealizovať v roku 2019. Vykonávanie dohody bude vychádzať z príslušnej mnohostrannej dohody o automatickej výmene informácií okolo finančných účtov (Multilateral Competent Agreement on the Automatic Exchange of Financial Account Information).

Švajčiarska federálna rada uviedla, že tento krok potvrdzuje medzinárodný záväzok Švajčiarska k implementácii štandardov AEOI. To vysvetľuje, že najmä Argentína „spĺňa vysoké nároky na dodržiavanie týchto zásad a zachovania dôvernosti pri poskytnutých údajov, ktoré sú predpokladom pre zavedenie AEOI.“

Federálne ministerstvo financií Švajčiarska tak aktuálne bude vykonávať konzultácie o dohode, po ktorom budú zodpovedajúce federálnej vyhlášky predložené parlamentu, na schválenie.

Příspěvek Švajčiarsko a Argentína sa chystajú zaviesť výmenu daňových informácií – AEOI pochází z Parker & Hill

Začatie rokovaní s cieľom posilnenia existujúcej dohody o voľnom obchode (FTA) medzi Čínou a Novým Zélandom bola vyhlásené 21. novembra, v nadväznosti na stretnutie medzi čínskym ministrom obchodu Gao Huchengom a ministrom obchodu Nového Zélandu – Toddom McClayom na summite ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce v Lime.

John Key, ktorý je premiérom Nového Zélandu poznamenal, že „Nový Zéland bol prvou rozvinutou krajinou ktorej sa s Čínou podarilo vyjednať a uzavrieť dohodu o voľnom obchode, a … prvou rozvinutou krajinou, ktorá začína modernizáciu dohody o voľnom obchode.“

Dodal, že od svojho dokončenia v roku 2008, FTA „prekonala všetky očakávania. Má závideniahodné rekordy a svetu ukazuje význam liberalizácii obchodu. Tieto jej vylepšenia … zabezpečia, že naše FTA aj budú aj naďalej riadiť náš vzťah vpred a berieme do úvahy tým aj ďalšie rokovania Číny o voľnom obchode, ktoré vykonáva s ostatnými obchodnými partnermi od roku 2008.“

Bolo konštatované, že rokovania sa budú snažiť zlepšiť alebo zvýšiť širokú škálu oblastí, ktoré sú už zahrnutými do dohody o voľnom obchode, vrátane technických prekážok obchodu, colných postupov, spolupráce a uľahčenia obchodu, pravidiel okolo pôvodu, služieb a spolupráce v oblasti životného prostredia. Taktiež bude riešiť celý rad nových oblastí, ako je politika hospodárskej súťaže a sektor tzv. e-commerce (elektronického obchodovania).

Obe krajiny sa dohodli usporiadať prvé kolo rokovaní v prvej polovici roka 2017 a čo najskôr usilovať o dokončenie dohody.

Vzhľadom k tomu, od dokončenia FTA, vývoz tovaru Nového Zélandu do Číny sa zoštvornásobil a dosiahol úroveň okolo 6,5 miliardy dolárov. Čína je pre Nový Zéland najväčšou exportnou destináciou pre tovar a druhým najväčším vývozným trhom pre tovar a služby.

Příspěvek Čína a Nový Zéland pracujú na vylepšení dohody o voľnom obchode pochází z Parker & Hill

Európska komisia varovala írsku vládu proti rozsiahlemu spoliehaniu sa na „neisté a volatilné“ daňové príjmy, vyplývajúce z právnických osôb.

Komisia vydala svoju analýzu k Návrhu rozpočtu Írska pre rok 2017. Írsko je predmetom preventívnej časti Paktu stability a rastu, zároveň sa očakáva že zabezpečí dostatočný pokrok pri dosahovaní svojho strednodobého cieľa (MTO), v rámci štrukturálneho deficitu vo výške 0,5 percenta HDP.

Írsko Komisii predložilo návrh rozpočtového plánu (DBP) počas 17. októbra, kde v roku 2016 predpokladá deficit verejných financií vo výške 0,9 percenta HDP. Toto číslo je o niečo nižšie ako 1,1 percenta predpokladaných v Programe Stability 2016.

Komisia uviedla, že rovnako ako v roku 2015, vyššie ako očakávané korporátne daňové príjmy budú v roku 2016 čiastočne kompenzované zvýšením výdavkov. Avšak varovala, nad „neistým a volatilným charakterom tohto zdroja vládnych príjmov, kde odporúčame viac obozretné riadenie fiškálnej politiky. “

Nakoniec uviedla, že vláda by nemala „k urýchleniu zníženie deficitu a dlhu využívať neočakávané príjmy.“

Příspěvek EÚ varuje Írsko, aby sa nespoliehalo na firemné dane pochází z Parker & Hill

Offshore společnosti | Parker & Hill