blog

  • Kontaktujte nás

Cenová ponuka

*Souhlas se spracováním osobních údajů.

Smlouva o zpracovani osobnich udaju CZ/Eng

Španielsko zvyšuje daňové zaťaženie pre korporácie

Španielska vláda nedávno oznámila tvorby príjmov rozpočtov, kde plánuje korporáciám vykonať zvýšenie daňového zaťaženia.

Zatiaľ čo nedávno vytvorená vláda sa rozhodla ponechať daňovú sadzbu vo výške 25 percent, Španielsko obmedzí firemné daňové odpočty. Tie budú vo veľkej miere prispievať do nových príjmov vlády, až o rozsahu okolo 7 miliárd eur.

Rozpočet medzi ďalšími zmenami stanovuje nové limity pre daňové straty z minulých rokov a obmedzení týkajúcich sa využitia strát spojených s podielmi v spoločnostiach, ktoré sa nachádzajú v „daňových rajoch alebo na územiach, ktoré nemajú adekvátnu úroveň zdanenia.“

Tieto nová korporátne daňové opatrenia majú prispieť k zvýšeniu vládnych príjmov až o 4,65 miliardy eur.

Okrem toho, k zvýšeniu výnosov budú aktualizované aj majetkové hodnoty na daň z nehnuteľného majetku. Vláda taktiež plánuje zvýšiť počet daní na „škodlivé“ produkty, vrátane alkoholu, tabaku a sladených nápojov.

Ostatné zmeny sú určené na modernizáciu systému pre daň z pridanej hodnoty a boju proti podvodom v oblasti DPH. To zahŕňa nový systém hlásenia DPH v reálnom čase, ktorý bol predstavený v roku 2014. Daňovníci budú musieť hlásiť transakcie, pre ktoré bola vystavená faktúra (alebo prijatá). spravidla do štyroch dní. Tento režim sa bude týkať 62 000 najväčších daňových poplatníkov Španielska, kde patria veľké firmy, skupiny a tie, ktoré podávajú priznanie k DPH na medzi-mesačnej báze. Preto bude zahŕňať podniky zodpovedné za 80 percent zdaniteľného plnenia zo strany obratov. Iní daňový poplatníci budú mať taktiež možnosť využívať systém, avšak dobrovoľne.

Pri predstave týchto plánov v roku 2014, daňový úrad uviedol, že tieto kroky bude podporovať úsilie v oblasti výberu daní a jednoduchosti okolo podania daňového priznania pre daňovníkov, na ktorých sa tento režim vzťahuje. Bremeno dodržiavania spojené s dokončením priznania k DPH má byť vďaka automatizácii podstatne znížené.

Příspěvek Španielsko zvyšuje daňové zaťaženie pre korporácie pochází z Parker & Hill

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Offshore společnosti | Parker & Hill